Toimiala Uusi

Teippinauhakoneen leveysasteikkoon vaikuttavat tekijät

2023-02-18
1. Jos veitsessä on vaakasuora heilahdus teippiesteen toiminnan aikana, se aiheuttaa epätasaisen koon. Tämä johtuu vaakasuuntaisen heilahtelun ja työkalun ulkohalkaisijan välisestä erosta. Koska työkalun sivukääntöarvo ei voi olla nolla. Normaalioloissa sen kuormitettu vaakasuuntainen heilahdusarvo on välillä 0,03-0,05 mm. Syynä on veitsen paksuuden, sisähalkaisijan ja kotelon leveyden tarkkuusvirhe, ja sivujännityksen muodonmuutos tapahtuu, kun paksu levy leikataan.

2. Teippisulkulaitteiden tuotantoprosessin aikana teräslevyn vaakasuoran vääntymisongelman vuoksi syntyy epäpätevä leveysasteikko. Syynä on se, että leikkausosan mitta vaakasuorassa takuutilassa on suurempi kuin veitsen asetusarvo.


3. Teippisulkulaitteiden valmistuksen ja käytön aikana keskietäisyydellä ja työkaluilla on tiettyjä yhteistoimintavirheitä. Normaalioloissa etäisyyden ja työkalun paksuuden tarkkuus on 0,005. Kun veitsen terien lukumäärä on suuri, kasautumisvirhe kasvaa. Tämä johtuu virheellisistä poikkeama-asetuksista.