FAQ

Mitkä ovat leikkauskoneiden korkeat laatuvaatimukset?

2023-03-06
Tänään, leikkausprosessissa, tarkkuusvaatimuksetleikkuukoneen laitteetnousevat yhä korkeammalle. Jos haluat täyttää tarkkuusvaatimukset, sinun on varmistettava hyvä leikkauslaatu. Mitä voidaan kutsua hyväksi leikkauslaaduksi?

 Leikkauslaatu ei ainoastaan ​​takaa tuotteen tarkkuutta, vaan myös vähentää työkalujen kulumista ja pidentää kelan leikkauskoneen käyttöikää. Tämän vaatimuksen saavuttamiseksi on kiinnitettävä huomiota paitsi kunkin raon hallintaan, myös sopivan levyn valintaan leikkauskohdassa. Tiedämme, että leikkauspisteessä esiintyvä leikkausvastus aiheuttaa materiaalin taipumista, vääntymistä ja muita muodonmuutoksia.

 

Lisäksi sähkölaatuisten materiaalien leikkausprosessia huomioiden on myös tarpeen parantaa leikkauslaatua, turvallista tuotantoa ja alentaa käyttökustannuksia. Tässä tapauksessa on tarpeen sovittaa leikkuukone sopivaan veitsenpitimeen. Veitsenpitimen suunnittelussa kiinnitä yleensä huomiota siihen, että pystyt yksinkertaisesti asettamaan vaakavälin ja päällekkäisyyden. 

Lisäksi leikkuukoneen käytön aikana voidaan varmistaa, että leikkaustyö on vakaata asetettujen rajojen sisällä. On myös tarpeen säätää veitsen akselin vaaka-asentoa vastaavasti. Vaakavälyksen määrä voidaan asettaa numeerisesti käyttöpaneelista ja akselin ala-asentoa voidaan tarkkailla ja säätää reaaliajassa käytön aikana, jotta voidaan minimoida vaakavälyksen muutokset, jotka johtuvat laajenemisesta jne.

 

Yhdessä yllä olevan johdannon kanssa voidaan nähdä, että korkealaatuisen kelan leikkauskoneen käytön aikana on välttämätöntä valvoa tiukasti sen leikkauslaatua. Ei vain pidä kiinnittää huomiota kohtuulliseen toimintaan, vaan myös sen eri laitteiden ohjaus vaikuttaa leikkauslaatuun ja valmiin telan muotoon. Erityisesti veitsen akselin käytölle ja ohjaukselle ja materiaalin nopeuden säätö on erittäin tärkeää.